500 Menedżerów 2013

  • MariTeam Polska poprzez uhonorowanie Prezesa Zarządu otrzymało w 2013 roku dwie pierwsze nagrody w związku z rankingiem "Pulsu Biznesu" - 500 najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych polskich firm, które dzięki intuicji i profesjonalizmowi odniosły sukces.

    Document