Projekty UE

Firma MariTeam Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy MariTeam Polska Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Okres realizacji projektu: od 03.12.2018 do 30.11.2019 Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 508 700,00 PLN Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 429 785,00 PLN Cel projektu: wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego innowacyjnej rodziny specjalistycznych opraw oświetleniowych LED, przeznaczonych do zastosowania na rynku morskim oraz petrochemicznym i lądowym.

Efekty projektu:

1. Wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie

2. Rozszerzenie ekspansji na dotychczas nieobsługiwane rynki

3. Wzrost przychodów i rentowności firmy